สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รวมบทสวดมนต์ MP3

รวมบทสวดมนต์ MP3 ( 2 CD )

 

แนะนำโปรแกรมช่วยโหลด 4 โปรแกรม คลิ๊กที่นี่ ครับ 

ดาวน์โหลด เฉพาะโปรแกรม DAP (คลิ๊ก) ฟรี

สำหรับคนที่ลงโปรแกรมแล้ว คลิ๊กขวาเลือก download with dap ได้เลยครับ

ต้องการเก็บไว้ฟัง เลือกคลิ๊กที่ Download Link คลิ๊กขวาเลือก save target

 

 

 รวมบทสวดมนต์ จากบอร์ด (ฟัง)

รวมบทสวดมนต์ (อ่าน)

แนะนำ blog เสียงสวดมนต์ อีกมากมายครับ (คลิ๊กที่นี่ )

 

 

Download ไฟล์ทั้งหมดทีเดียว ที่นี่

 

 ไฟล์รูปแบบ mp3 /24 และ 32Kbps

ซีดีรวมบทสวดมนต์แผ่น1

131.8M (คลิ๊ก)

ซีดีรวมบทสวดมนต์แผ่น 2

144.9M (คลิ๊ก)

 

 

เลือก Download แยกไฟล์ที่นี่

 .

คลิ๊กที่ เลข ขนาดไฟล์ หลังชื่อ เพื่อดาวน์โหลด แต่ละไฟล์ครับ

 

A01-บทสวดมนต์1

01-บทสวดมนต์พระคาถาชินบัญชร

01 - ชินบัญชร 2.9M  (คลิ๊กที่เลขขนาดไฟล์)  

02 – คาถาบูชาดวงชะตา 385.0K

03 - อุณหิสฺสวิชยคาถา 290.8K

04 – ถวายพรพระ 1.0M

05 - มงคลจักรวาลใหญ่ 802.8K

06 – เจริญพระพุทธมนต์ 3.7M

07 - ชินบัญชร (วัดอินทรวิหาร) 919.6K

08 - ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (วัดอินทรวิหาร) 2.4M

02-เพลงชินบัญชร

[9] 01-เพลงชินบัญชร 4.1M

[10] 02-เพลงชินบัญชรแปล4.1M

03-บันทึกประวัติศาสตร์ (วัดอินทรวิหาร)

[11] 01-พระคาถาชินบัญชร 9 จบเต็ม 8.3M

[12] 02-บทเจริญพระพุทธมนต์948.2K

[13] 03-บทพระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก 3.2M

[14] 04-บทพระคาถาพระสยามเทวาธิราช735.2K

[15] 05-บทพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร3.9M

04-ทำวัตรเช้าแปล

[16] 01 - ชุมนุมเทวดา299.0K

[17] 02 - โย โส นะโมตัสสะฯ 913.4K

[18] 03 - พุทธา ธัมมา สังฆาภิถุติง1.5M

[19] 04 - ระตะนัตตะยัปฯ 2.2M

[20] 05 - ปัจจะเวกขณะ 940.0K

[21] 06 - เจริญกายคตานุสสติฯ639.0K

[22] 07 - บทพิจารณาสังขาร 473.1K

[23] 08 - อภิณหะปัจจะเวกขณะฯ413.7K

[24] 09 - นมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ606.2K

[25] 10 - มงคลจักรวาฬ 8 ทิศ526.3K

[26] 11 - พระสะหัสสะนัย 3.2M

[27] 12 - ปาฏิโมกสังวร815.1K

[28] 13 - สัพพะปัตติทานะคาถา624.6K

[29] 14 - แผ่เมตตา972.8K

05-ทำวัตรเย็นแปล

[30] 01 - ชุมนุมเทวดา299.0K

[31] 02 - โย โส นะโมตัสสะฯ 1.0M

[32] 03 - พุทธานุสสติ331.8K

[33] 04 - พุทธาภิคีติง858.1K

[34] 05 - ธัมมานุสสติ213.0K

[35] 06 - ธัมมาภิคีติง792.6K

[36] 07 - สังฆานุสสติ 446.5K

[37] 08 - สังฆาภิคีติง794.6K

[38] 09 – อตีตะปัจจะเวกขณะ 1.0M

[39] 10 - ปัพพชิตะอภิณหะปัจจเวกฯ1.2M

[40] 11 - นะโม เม สัพพะพุทธา 880.6K

[41] 12 - เตสัง สัจเจ นะ907.3K

[42] 13 - ขันธะปริตร 825.3K

[43] 14 - อะภะยาปะริตตัง 469.0K

[44] 15 – โพชฌังโคปริตร 835.6K

[45] 16 - เทวะตาอุยโยชะนะฯ ท้ายบท301.1K

[46] 17 - กรวดน้ำอิมินา815.1K

[47] 18 - แผ่เมตตา960.5K

06-คำสอนพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)-สมาทานพระกรรมฐาน

[48] 01 – ชุมนุมเทวดา 532.5K

[49] 02 – อาราธนาพระรัตนตรัย 532.5K

[50] 03 - สมาทานศีล 8 917.5K

[51] 04 - ขอขมาพระรัตนตรัยและสมาทานพระกรรมฐาน1.3M

[52] 05 - สอนพระกรรมฐาน(พรหมวิหาร4) 5.2M

[53] 06 - อุทิศส่วนกุศลและกราบพระ655.4K

[54] 07 – สนธนาธรรม 2.6M 

07-บทสวดมนต์ บูชาเจ้าแม่กวนอิม ชุดที่ 1 (วัดหนองหอย)

[55] 01 - บูชาเจ้าแม่กวนอิม1 5.2M

[56] 02 - บูชาเจ้าแม่กวนอิม2 5.0M 

08-บทสวดมนต์ บูชาเจ้าแม่กวนอิม ชุดที่ 2 (วัดหนองหอย)

[57] 01 - บูชาเจ้าแม่กวนอิม 4.2M

[58] 02 - บูชาเจ้าแม่กวนอิม(บรรเลง) 4.2M

09-บทสวดมนต์พระโพธิสัตว์กวนอิม สมบูรณ์พูนผลทวีคูณ

[59] 01 - บทสวดมนต์1 1.4M

[60] 02 - บทสวดมนต์2 2.7M

[61] 03 - บทสวดมนต์3 1.2M

[62] 04 - บทสวดมนต์42.7M

10-บทสวดมนต์พระโพธิสัตว์กวนอิม(วัดถ้ำเสือ)

[63] 01 - บทสวดมนต์1 4.2M

[64] 02 - บทสวดมนต์2 4.1M

11-บทสวดมนต์พระโพธิสัตว์กวนอิม (ภาษาแต้จิ๋ว)

[65] 01 - บทสวดมนต์1 1.6M

[66] 02 - บทสวดมนต์22.3M

[67] 03 - บทสวดมนต์3 1.0M

[68] 04 - บทสวดมนต์42.2M

[69] 05 - บทสวดมนต์5 645.1K

[70] 06 - บทสวดมนต์6587.8K

[71] 07 - บทสวดมนต์7604.2K

12-บทสวดมนต์ บูชาเจ้าแม่กวนอิม

[72] 01-กวนอิม ปู้เหมินปิง3.5M

13-บทสวดมยต์บูชาพระเขี้ยวแก้ว

[73] 01-บทสวดบูชาพระเขี้ยวแก้ว7.7M

14-บทสรรเสริญพระพุทธเจ้า

[74] 01 - บทสรรเสริญ 3.9M

[75] 02 - บทสรรเสริญ(บรรเลง) 3.9M

15-สวดทำนองสรภัญญะ

[76] 01 - ทำนองสรภัญญะ 1 512.0K

[77] 02 - ทำนองสรภัญญะ 2 309.2K

[78] 03 - ทำนองสรภัญญะ 3368.6K

 

บทสวดมนต์2

01-ปาฏิโมกข์มคธ 11.9M

02-ภิกขุปาฏิโมกข์ไทย 6.4M

03-เพลงพาหุง 8.1M

01นะโมตัสสะ02นะโมพาหุงมหากา03แผ่เมตตา04พระพิชิตมาร

04-จีน 3.0M

01กวนอิมจิตสงบ02ธิเบต03มหากรุณาธรณีสูตร

05-เสริมมงคล 6.1M

01กรณียเมตตา02คุณพระรัตนตรัย03ชินบัญชร04บูชาพระเกตุแก้วจุฬามณี05ยอดพระไตรปิฎก06ศาสนาถาวร

06-มนต์อินเดีย 11.5M

07-ปลงสังขาร 1.9M

01เกศาผมงอก02มนุษย์เราเอย03มนุษย์เราเอย104สังขารร่างกาย

08-สวดบำเพ็ญกุศล 18.0M

1พระอภิธรรม2มาติกา2ถวายพรพระ3ทำวัตรเช้า4ทำวัตรเย็น5พระมาลัย

10-เสดาะเคราะห์ 3.7M

01คาถาโพธิบาท02บารมี30ทัศน์03มงคลจักวาล8ทิศ04สวดนพเคราะห์นอกใน

11-สังคหะ 3.3M

01ปณามคาถาสังคหะ02ปริเฉท๑สังคหะ

12-ขานนาค 5.5M 1อุกาสะ 2เอสาหัง

13-มนต์พีธี 18.9M

 

 

 

สามารถขอรับซีดีต้นฉบับเสียงคุณภาพ ได้ที่

 http://www.cddhamma.com

ห้องสมุดธรรม และศูนย์ซีดีธรรม บ้านอารีย์ (คลิ๊ก)

ลิงก์เสียรบกวนแจ้งที่บอร์ดด้วยนะครับ

สื่อธรรม หนังสือ ซีดี แจกฟรีๆ เชิญเลือกได้ที่นี่ (คลิ๊ก)

 

view