สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รวมเพลงธรรมะ

บทสวดมนต์สร้างเสริมบารมี 5 พระคาถา

คลิ๊กขวาที่ชื่อไฟล์ เลือก save target as

ไฟล์ MP 3

 

ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 บทแผ่เมตตา.mp3 (281.0 KB, 1067 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 บทสวดไตรสรณคมณ์.mp3 (530.3 KB, 795 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 พระคาถาชินบัญชร..ชำระใจ.mp3 (4.48 MB, 1309 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 พระคาถาพาหุง.mp3 (2.28 MB, 1060 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 อัปปมัญญาภาวนา(บาลี).mp3 (1.04 MB, 720 views)

 

 

ไฟล์ขนาดเล็ก WMA

 

ฟัง ชนิดของไฟล์: wma บทแผ่เมตตา.wma (696.4 KB, 2134 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma บทสวดไตรสรณคมณ์.wma (2.97 MB, 1551 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma พระคาถาชินบัญชร..ชำระใจ.wma (5.82 MB, 1982 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma พระคาถาพาหุง.wma (1.36 MB, 1690 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma

อัปปมัญญาภาวนา(บาลี).wma (374.1 KB, 1171 views)

 

 

ที่มา http://audio.palungjit.com/showthread.php?t=512

 

ได้รับข้อมูลมาจาก ชมรมเพื่อนคุณธรรม
ขออนุโมทนามา ณ ที่นี้....สาธุ


http://www.kunnadham.com

บทเพลงสร้างเสริมคุณธรรม ชุดที่ 1 กราบพระรัตนตรัย

 

ทำให้สองอย่างนะครับ มีทั้ง mp3 และ wma (ไฟล์เล็ก)

ต้องการเก็บไว้ฟัง คลิ๊กขวาที่ไฟล์ เลือก save target as

ไฟล์แรก MP3 /ไฟล์สอง WMa (ขนาดเล็ก)

 

 
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma กราบพระรัตนตรัย(ยียี่).wma (449.1 KB, 451 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ขอขมาพ่อแม่ (ฝน).mp3 (1.80 MB, 29602 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ขอขมาพ่อแม่ (ฝน).wma (604.1 KB, 891 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ฆ่ากิเลส (สปาย).mp3 (2.05 MB, 886 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ฆ่ากิเลส (สปาย).wma (687.3 KB, 205 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ธรรมะเป็นเรื่องใหญ่ (สปาย).mp3 (1.71 MB, 753 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ธรรมะเป็นเรื่องใหญ่ (สปาย).wma (573.6 KB, 213 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 นั่งสมาธิ (ฝน).mp3 (1.59 MB, 977 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma นั่งสมาธิ (ฝน).wma (535.7 KB, 289 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 บางระจัน(สปาย).mp3 (1.47 MB, 720 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma บางระจัน(สปาย).wma (493.6 KB, 256 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 มาร์ชปณิธานพุทธบุตร (ร้องหมู่).mp3 (1.04 MB, 706 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma มาร์ชปณิธานพุทธบุตร (ร้องหมู่).wma (350.2 KB, 700 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 มาร์ชเพื่อนคุณธรรมรวมใจ (ร้องหมู่).mp3 (1.25 MB, 597 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma มาร์ชเพื่อนคุณธรรมรวมใจ (ร้องหมู่).wma (424.4 KB, 220 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 รอยยิ้ม (ยียี่).mp3 (1.43 MB, 724 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma รอยยิ้ม (ยียี่).wma (482.1 KB, 189 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ระลึกถึง(ฝน).mp3 (1.86 MB, 671 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ระลึกถึง(ฝน).wma (623.0 KB, 264 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ลาแล้วนะ (สปาย).mp3 (1.67 MB, 633 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ลาแล้วนะ (สปาย).wma (559.6 KB, 177 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 ไหว้พระก่อนนอน (ฝน).mp3 (1.62 MB, 1079 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: wma ไหว้พระก่อนนอน (ฝน).wma (544.7 KB, 260 views)

 

ศิลปิน ค่ายเพลงคุณธรรม
ด.ญ.ชีวาพร มงคลศิริวรรณ (ยียี่) ด.ญ. วาทินี อัญญะโพธิ์ (ฝน)
ด.ช. ภาสกรณ์ รุ่งเรืองนพรัตน์ (สปาย)

โดยชมรมเพื่อนคุณธรรม

คำร้อง/ทำนอง / อุดมธรรม /บัวไทย ใจงามยิ่ง
คุณหญิงกนกสามเสน วิล / แอ๊ว ณ เมืองเหนือ
Anone / มิตร เมืองสิงห์

นักดนตรี /อ.ติ๊ดหยอง สุรินทร์ /อ.ถาวร บัวระบัติ

เรียบเรียงเสียงประสาน เบง บางระกำ
ห้องบันทึกเสียง ZN Stuidio
Producer : Dr. Singruang

ขอขอบพระคุณ พระครูอุดมธรรมวาที พระอธิการไพศาล กิตฺติภทฺโท
พ.ม.สุพัฒน์ ชุติวฑฺฒโน พ.ม.ดาวสยาม วชิรปญฺโญ
คุณพิชัย รุ่งเรืองนพรัตน์ คุณดอกอ้อ มงคลสิริวรรณ
ครอบครัว อัญญะโพธิ์ กุนทะโชติ

สนใจติดต่อ คุณปรีชา-คุณสำเนียง กุนทะโชติ
02-864-7011/09-0106395

เป้าหมายหลักของชมรมฯ คือ การนำเสนอสาระประโยชน์ทางธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพจิตสู่การมีชีวิตที่ดีงาม บทเพลงชุด กราบพระรัตนตรัย นี้ เป็นผลงานเพลงชุดแรกของชมรมฯ ขอฝากให้ผู้ที่มีอุการคุณทุกท่าน ได้โปรดพิจารณา ช่วยกันเผยแผ่ไปสู่กลุ่มผู้ฟังทุกกลุ่มเป้าหมาย

จักเป็นบุญกุศล มีพลานิสงค์มาก เพราะเป็นการช่วยกันเผยแผ่ธรรมะ และการให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง ขอขอบคุณครูเพลง นักดนตรี ผู้ปกครอง และผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกท่าน
  และขอขอบคุณเว็บรวมเสียงธรรมที่ได้เอื้อเฟื้อข้อมูลเพื่อเป็นธรรมทานต่อไป...สาธุ
   
 

 


 

view