สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บทกวีพ่อแม่

บทกวี พ่อแม่ ฝากมาบอก

พ่อแบกไถไปนายามฟ้าสาง

ลูกคิดสร้างความชั่วให้มัวหมอง

แม่รดผัดตักน้ำในลำคลอง

ลูกไปจองตั๋วหนังแต่ยังวัน

พ่อถากฟันดินนาจนฟ้าสาย

ลูกสบายอัดบุหรี่มีความฝัน

แม่กินข้าวกับเกลือเมื่อเที่ยงวัน

ลูกสุขสันต์ข้าวมันไก่ใจใหญ่พอ

พ่อมือแตกบอบช้ำปล้ำถางป่า

ลูกเที่ยวบาร์รำช้ำใจหนอ

แม่นุ่งผ้าผืนหนึ่งซึ่งมอซอ

ลูกแสนหล่อนุ่งมอร์สยอดไปเลย

พ่อตัวดำหลังคู้อยู่กลางทุ่ง

ลูกมัวยุ่งเรื่องผู้หญิงไม่นิ่งเฉย

แม่รับจ้างตามลำเค็ญไม่เว้นเลย

ลูกไม่เคยตั้งใจในการเรียน

พ่อร้องไห้เมื่อทราบว่าเงินตราหมด

ลูกคิดคตทำให้พ่อก่อปวดเศียร

แม่ถากไร่ไถนาแทบอาเจียน

ลูกหมั่นเพียรรีดไถใช้เงินตรา

พ่อฝ่าฝนขนของไปตลาด

ลูกองอาจเล่นพนันทางตัณหา

แม่ขาดเลือดเหลืองผอมตรอมอุรา

แต่ลูกยาใจดำแม่ช้ำใจ

ลูกอัปรีย์พ่อแม่มีแต่ลำบาก

ความทุกข์อยากล้นเหลือพ้นวิสัย

ว่าไม่นอนสอนไม่ฟังกรรมปางใด

พ่อทุกข์ใจแม่มีมารลำคาญครัน

ทุกนาทีพ่อแม่มีแต่ความเศร้า

กินเกลือข้าวเคล้าน้ำตาแทบอาสัญ

เห็นกงจักรเป็นดอกบัวพาตัวตัน

ลูกกลับหันสร้างกรรมชั่วมั่วทางพาล

 

 

view