สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บทกวีตีนกับตา

บทกวี ตีน กับตา

ตีนกับตาตีนกับตาอยู่กันมาแสนผาสุก

จะนั่งลุกยืนเดินเพลินหนักหนา

มาวันหนึ่งตีนทะลึ่งเอ่ยปรัชญา

ว่าตีนมีคุณกว่าตาเสียจริงๆ

ตีนช่วยพาตาไปในที่ต่างๆ

ตาจึงได้ชมนางและสรรพสิ่ง

เพราะฉะนั้นดวงตาจงประวิง

ว่าตีนนี้เป็นสิ่งควรบูชา

ตาได้ฟังตีนโม้นักชักหมั่นไส้

จึงร้องบอกออกไปด้วยโทสา

ว่าที่ตีนเดินได้ก็เพราะตา

ดูมรรคาเศษแก้วหนามไม่ตำตีน

เพราะฉะนั้นตาจึงสำคัญกว่า

ตีนไม่ควรจะมองตาอย่างหยามหมิ่น

สรุปว่าตามีค่าสูงกว่าตีน

ทั่วธานินทร์ตีนไปได้ก็เพราะอาศัยตา

ตีนได้ฟังก็คลั่งแค้นแสนจะโกรธ

วิ่งกระโดดโลดไปใกล้หน้าผา

เพราะอวดดีคุยเบ่งเก่งกว่าตา

ดวงชีวาจะดับไปไม่รู้เลย

ตาเห็นตีนทำเก่งเร่งกระโดด

ก็พิโรธแกล้งระงับหลับตาเฉย

ตีนพาตาถลาถลำคะมำเงย

ตกผาเลยตายห่าทั้งตาตีน

คิดดีๆมีธรรมะนะครับ....webmaste............วัดหนองสะแกธรรมะ

view