สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

งานปริวาสกรรมทั่วไทย

งานปริวาสกรรมทั่วไทย
งานปริวาสกรรม ทั่วไทยตลอดปี
ปริวาส หมายถึง
การอยู่ชดใช้ เรียกสามัญว่าอยู่กรรม, เป็นชื่อวุฏฐานวิธี (ระเบียบปฏิบัติสำหรับออกจากครุกาบัติ) อย่างหนึ่ง ซึ่งภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วปกปิดไว้ จะต้องประพฤติเป็นการลงโทษตนเองชดใช้ให้ครบเท่าจำนวนวันที่ปิดอาบัติ ก่อนที่จะประพฤติมานัตอันเป็นขั้นตอนปกติของการออกจากอาบัติต่อไป, ระหว่างอยู่ปริวาส ต้องประพฤติวัตรต่างๆ เช่น งดใช้สิทธิบางอย่าง ลดฐานะของตนและประจานตัวเป็นต้น.
ปริวาส มี ๓ อย่าง คือ ปฏิจฉันนปริวาส สโมธานปริวาส และ สุทธันตปริวาส มีปริวาสอีกอย่างหนึ่งสำหรับนักบวชนออกศาสนา จะต้องประพฤติก่อนที่จะบวชในพระธรรมวินัย เรียกว่า ติตถิยปริวาส ซึ่งท่านจัดเป็น อปฏิจฉันนปริวาส.
 
ลำดับ
วันที่จัดงาน
สถานที่จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์
1. หลังออกพรรษา 2 วัน
วัดหนองพันเท้า (จ.ต.) ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
034-541123
2.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดตะโม่ (จ.ต.) ต.ปลัดแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
055-371496
3.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดบุษยะบรรพต (จ.ต.) ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
032-512377
4.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดราหุล ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16160
01-4587622
5.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดม่วงบูรพาราม (จ.ต.) ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
044-461746
6.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดป่าหลักร้อย (จ.ต.) ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
044-381076
7.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดหนองระเวียง (จ.ต.) ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
044-249124
8.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดดาวโด่งสิตตาราม ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
034-752268-9
9.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดพระธาตุดอยเกิ้ง ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
01-7648307
10.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดพระบาทมะขาม ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
039-389086
11.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดโปร่งขนมจีน ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160
01-3059658
12.
หลังออกพรรษา 3 วัน
วัดเนินโพธิ์เจริญ ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
-
13.
หลังออกพรรษา 5 วัน
วัดเสาธงทอง ต.บางมัน อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
-
14.
หลังออกพรรษา 5 วัน
วัดบ่อพลับ ต.เนินกว่าง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
056-297197
15.
หลังออกพรรษา 5 วัน
วัดสระมรกต ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25091
037-276084
16.
หลังออกพรรษา 5 วัน
วัดหนองสนม ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ  อ.เมือง  จ.ระยอง 21000
038-612513, 01-6502564
17.
หลังออกพรรษา 7 วัน
วัดวังเย็น ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
01-1947903
18.
หลังออกพรรษา 7 วัน
วัดประดู่ลาย ต.คลองแม่ลา อ.เมือง กำแพงเพชร 62000
-
19.
หลังออกพรรษา 8 วัน
วัดภูพานด่านสาวคอยวนาราม ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
01-5584809
20.
หลังออกพรรษา 9 วัน
วัดฟากบึง ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
01-8863278
21.
หลังออกพรรษา 10 วัน
วัดดงกลาง ต.ดงกลาง อ.เมือง จ.พิจิตร 66170
01-6047735
22.
หลังออกพรรษา 15 วัน
วัดดอยเขาน้อย ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ 54000 
06-1146215
23.
หลังออกพรรษา 15 วัน
วัดธรรมรังสี ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
032-688864
24.
หลังออกพรรษา 15 วัน
ที่พักสงฆ์ป่าหนองชุม ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 35150
01-5798142
25.
หลังสอบธรรม 1 วัน
วัดสิงคาราม (จ.ต.) ต.สลกบาตร อ.ขานุวรลักษณ์ จ.กำแพงเพชร 62140
055-771481
26.
หลังสอบธรรม 2 วัน
วัดป่าหนองบัว ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
06-2125518
27.
หลังสอบธรรม 2 วัน
วัดหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
01-6746454
28.
หลังสอบธรรม 2 วัน
วัดปลักไม้ลาย ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
-
29.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดท่าคอย ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76132
032-461556
30.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดขุนซ่อง ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160
039-428027
31.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดชุมแสงวนาราม ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
038-293399
32.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดวังคัน ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
01-5277003
33.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดโคกกระต่ายทอง ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
035-224979
34.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดโพธิ์ทองเจริญ ต.พลับพลาชัย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
-
35.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดป่าอาสภาวาส ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
-
36.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดคลองลาน ต.คลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
055-735182
37.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดป่าธรรมสุข ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
-
38.
หลังสอบธรรม 3 วัน
วัดพลกรัง ต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
-
39.
หลังสอบธรรม 5 วัน
วัดช่องลาภ (จ.ต.) ต.หนองพัน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180
01-2132831
40.
หลังสอบธรรม 5 วัน
วัดเชิงเขา (จ.ต.) ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
01-9134320
41.
หลังสอบธรรม 7 วัน
วัดกุญชรชาติการาม ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
01-9485775
42.
วันที่ 4 พ.ย.
วัดเครือเขาโค้ง ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
06-2108749
43.
วันที่ 15 พ.ย.
วัดชายเคืองวนาราม ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
01-6510668
44.
วันที่ 18 พ.ย.
วัดสระพังทอง ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณุนคร จ.นครพนม 48170
-
45.
วันที่ 24 พ.ย.
วัดเพชรจันทรส ต.จันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
056-718205
46.
วันที่ 25 พ.ย.
วัดหนองอีเหลย ต.ในเมือง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
01-4630866
47.
วันที่ 1 ธ.ค. 
สำนักวิปัสสนาดงเย็น ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
035-505808
48.
วันที่ 1 ธ.ค.
วัดศรีเชียงใหม่ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
042-452027
49.
วันที่ 1 ธ.ค.
วัดโคนอน ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
02-4771404
50.
วันที่ 1 ธ.ค.
วัดป่าสันติธรรมนาเวง ต.ท่าเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
06-2261128
51.
วันที่ 1 ธ.ค.
วัดดาวโด่งสิตตาราม ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
034-752268-9
52.
วันที่ 2 ธ.ค. 
วัดบูรพาราม (อารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
043-511374
53.
วันที่ 3 ธ.ค..
วัดศรีเมืองธรรมคุณ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140
06-2242938
54.
วันที่ 5 ธ.ค.
วัดปฐมพานิช (จ.ต.) ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
036-471599
55.
วันที่ 5 ธ.ค.
วัดถ้ำยอดทอง ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
032-376231
56.
วันที่ 8 ธ.ค.
วัดบางพลีใหญ่ ต.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
02-3373455
57.
วันที่ 10 ธ.ค.
วัดห้วยทรายใต้ (จ.ต.) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
032-442090
58.
วันที่ 10 ธ.ค.
สำนักสงฆ์อรุณเจดีย์ ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
01-3741762
59.
วันที่ 10 ธ.ค.
วัดโนนสวรรค์ ต.นาอ้อ อ.นาอ้อ จ.เลย 42100
06-8643835
60.
วันที่ 11 ธ.ค.
วัดหน้าวัว ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.อยุธยา 13150
01-5708234
61.
วันที่ 12 ธ.ค.
วัดบางกระดาน ต.บางปิด อ.แหลมงอก จ.ตราด 23120
039-547238
62.
วันที่ 12 ธ.ค.
วัดม่อนฤาษี ต.ดอยหล่อ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
035-369512
63.
วันที่ 13 ธ.ค.
วัดสระกลอย ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
01-7572728
64.
วันที่ 13 ธ.ค.
วัดป่าพุทธชัยมงคล ต.ในเมือง อ.บ้านใหม่ จ.ขอนแก่น 40110
043-273585
65.
วันที่ 14 ธ.ค.
วัดกลางราชครูธาราม ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
035-631290
66.
วันที่ 14 ธ.ค.
วัดแดนสงบแสงธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 80000
044-214134
67.
วันที่ 14 ธ.ค.
วัดป่าเจริญธรรมกาย ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
043-587042
68.
วันที่ 15 ธ.ค.
วัดโบสถ์ ต.บางกุ้ง อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม 75120
0349761269
69.
วันที่ 15 ธ.ค.
วัดวังหน่อไม้ ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
06-1634695
70.
วันที่ 16 ธ.ค.
วัดสุธาทิพย์ (จ.อ.) ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
-
71.
วันที่ 19 ธ.ค.
วัดพุแค ต.สามแยกพุแค อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
036-369034
72.
วันที่ 20 ธ.ค.
วัดวิสุทธิมรรค ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
024-282225
73.
วันที่ 20 ธ.ค.
สำนักสงฆ์เขานกยูง ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
09-2442214
74.
วันที่ 20 ธ.ค.
วัดบรรพตเขมาราม ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
01-6672372
75.
วันที่ 20 ธ.ค.
วัดหนองแวง ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
01-0757527
76.
วันที่ 20 ธ.ค.
วัดดอนแก้ว ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
-
77.
วันที่ 22 ธ.ค.
วัดสาธุชนาราม ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
034-749230
78.
วันที่ 24 ธ.ค.
วัดพระธาตุดอยเวียงฮ้อ ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57-170
053-952184
79.
วันที่ 25 ธ.ค.
วัดศรีโอภาส ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
01-9629826
80.
วันที่ 25 ธ.ค.
วัดถ้ำสำเภาทอง ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร 86100 
077-554166
81.
วันที่ 28 ธ.ค.

วัดบึงกาสาม ต.คลองเก้า อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12000

งานปริวาสวัดจัดทุกปี เริ่มตั้งแต่28 ธ.คทุกปี

พระครูสุนทรบุญญานุยุต

02-905992
82.
วันที่ 29 ธ.ค.
วัดใหม่บางคล้า ต.บางสวน อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
09-5418155
83.
วันที่ 2 ม.ค.
วัดนันทิการาม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
043-222322
84.
วันที่ 3 ม.ค.
วัดประคำอารามศรี ต.บ้านปราง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
-
85.
วันที่ 4 ม.ค.
วัดป่าตลุมพุก ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
07-2394416
86.
วันที่ 5 ม.ค.
วัดบางแก้ว (จ.ต.) ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
038-856382
87.
วันที่ 5 ม.ค.
สำนักสงฆ์มหาราช  ต.จานใหญ่  อ.กันทรลักษณ์  จ.ศรีษะเกษ  33110
-
88.
วันที่ 5 ม.ค.
วัดป่าฤกษ์อุดม  ต.โนนงาม  อ.ปทุมราชวงศา  จ.อำนาจเจริญ  37110
09-8442878
89.
วันที่ 5 ม.ค.
วัดป่าชลประทานศรัทธา  ต.น้ำพอง  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น  40310 
043-441360
90.
วันที่ 6 ม.ค. 
วัดโพรงเข้  ต.เกาะแก้ว  อ.โคกสำโรง  จ.ลพบุรี  15120
01-5703604
91.
วันที่ 6 ม.ค.
วัดเพลียขวา  ต.ผึ้งหลวง  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี  18000 
036-221794
92.
วันที่ 7 ม.ค.
วัดเลขธรรมกิตต์ (จ.ต.)  ต.บางอ้อ  อ.บางนา  จ.นครนายก  26110
037-335283
93.
วันที่ 7 ม.ค.
วัดดอนค่า  ต.แม่พลู  อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์  53130 
055-457493
94.
วันที่ 8 ม.ค.
วัดพุทธโมกข์  ต.นาแก้ว  อ.โพนนาแก้ว  จ.สกลนคร  47230

01-8714065

95.
วันที่ 8 ม.ค.
วัดป่าหนองดงสะแนน  ต.เหล่าหลวง  อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด  45150
06-1002347
96.
วันที่ 9 ม.ค.
วัดป่าช้าดอนคณฑา  ต.ขุนทอง  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา  30120
-
97.
วันที่ 9 ม.ค.
วัดบึงกระจับ  ต.หนองแหน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา  24120
01-8642254
98.
วันที่ 9 ม.ค.
วัดหัวเขาสมอคล้า (จ.ต.)  ต.วังฆ้อง  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  65150
-
99.
วันที่ 9 ม.ค. 
วัดมณีไพรสณฑ์  (จ.ต.)  ต.แม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก  63110
055-531319
100.
วันที่ 9 ม.ค.
วัดอุดมไพรสณฑ์ (ร.จ.อ.- รับพรรษา 3)  ต.รอบเมือง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด
09-5761461
ลำดับ
วันที่จัดงาน
สถานที่จัดงาน
โทร.
101.
วันที่ 10 ม.ค.
วัดพระธาตุห้าดวง  ต.ลี้  อ.ลี้  จ.ลำพูน  51110
053-570244
102.
วันที่ 10 ม.ค.
วัดสวนวิเวก  ต.ไร่เก่า  อ.สามร้อยยอด  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77180
09-9145510
103.
วันที่ 10 ม.ค.
วัดสวนวิเวกอาศรมพรหมรังสี  ต.ประดัง  อ.สะเดา  จ.สงขลา  90120
-
104.
วันที่ 10 ม.ค.
วัดสันติวนาราม  ต.บ้านเชียง  อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี  41320
-
105.
วันที่ 11 ม.ค.
วัดป่าศรีพนาวัน (จอมศรี)  ต.หนองแวง  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  45000
-
106.
วันที่ 12 ม.ค.
วัดราษฎร์เจริญธรรม  ต.ช่องแคบ  อ.พบพระ  จ.ตาก  63160
055-520218
107.
วันที่ 16 ม.ค.
วัดเลียบบูรพาราม  ต.เมืองใต้  อ.เมือง  จ.ศรีษะเกษ  33001
045-613306
108.
วันที่ 17 ม.ค.
วัดบ่อสุพรรณ (หัววัง)  ต.บ่อสุพรรณ  อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี  72190
06-8940685
109.
วันที่ 17 ม.ค.
วัดปีกวงฆ้อง  ต.ท่าไม้  อ.ชุมแสง  จ.นครสวรรค์  60120
056-353106
110.
วันที่ 20 ม.ค.(ทุกปี)
วัดป่าอุทยาน (หนองผึ้ง)  ต.หนองแคน  อ.ปทุมรัตน์  จ.ร้อยเอ็ด  45190  (แก้ไขแล้วครับ)
09-9425683
111.
วันที่ 17 ม.ค.
วัดชุมพวา  ต.ชุมพวง  อ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา  30270
093-437536
112.
วันที่ 19 ม.ค.
วัดสว่างบุ้งคล้า (จ.ต.)  ต.ลาดพัฒนา  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  44000
043-795028
113.
วันที่ 19 ม.ค.
วัดด่านเกวียน  ต.โตนด  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา  30160
-
114.
วันที่ 19 ม.ค.
วัดลำนารายณ์  (จ.ต.)  ต.ลำนารายณ์  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี  15130
036-461016
115.
วันที่ 20 ม.ค.
วัดถลุงทอง  ต.หินตก  อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช  80350
01-0810131
116.
วันที่ 20 ม.ค.
วัดป่าพุทธนิมิตร  ต.บ้านผือ  อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์  32180
06-2387848
117.
วันที่ 20 ม.ค.
วัดเกรียงไกรใต้  ต.เกรียงไกร  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
056-274055
118.
วันที่ 20 ม.ค.
วัดหนองบัวงาม  ต.ไทรย้อย  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก  65190
-
119.
วันที่ 20 ม.ค.
วัดปรางสีดา  ต.สีดา  กิ่ง อ.สีดา  จ.นครราชสีมา  30430
06-2526360
120.
วันที่ 20 ม.ค.
วัดป่ามันพ่น  ต.หมากผ้า  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
-
121.
วันที่ 20 ม.ค.
วัดป่าช้าโศกเก่า  ต.เขาแก้ว  อ.เชียงคาน  จ.เลย  42110
-
122.
วันที่ 20 ม.ค.
วัดถ้ำเขาลอย  ต.เขาวง  อ.แก่งหางแมว  จ.จันทบุรี  22160
039-437536
123.
วันที่ 20 ม.ค.
วัดป่าอุทยาน (หนองผึ้ง)  ต.หนองแคน  อ.ปทุมรัตน์  จ.ร้อยเอ็ด  45190
09-9425683
124.
วันที่ 20 ม.ค.
ศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองเสากี่  ต.ค.  อ.คง  จ.นครราชสีมา  30260
01-0757527
125.
วันที่ 21 ม.ค. 
วัดป่าพรหมยาน  รุ่นที่ 1  ต.วังเย็น  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา  24190
06-0704242
126.
วันที่ 21 ม.ค.
วัดคลองมะเกลือ  ต.วงฆ้อง  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  65180
-
127.
วันที่ 21 ม.ค. 
วัดเขาเจริญสุข  ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา  24120
038-599049
128.
วันที่ 22 ม.ค.
ธรรมสถานลานโพธิ์บ้านครู  ต.บ้านธิ  อ.บ้านธิ  จ.ลำพูน  51180
01-8215437
129.
วันที่ 23 ม.ค.
วัดท่าเสด็จ  ต.จรเข้เผือก  ต.ด่านมะขามเตี้ย  จ.กาญจนบุรี  71260
01-8569113
130.
วันที่ 24 ม.ค.
วัดใหม่คำวัน  ต.ดงป่าคำ  อ.เมือง  จ.พิจิตร  66000
056-697148
131.
วันที่ 25 ม.ค.
วัดขนอน (หนังใหญ่)  ต.สร้อยฟ้า  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  70120
032-233386
132.
วันที่ 30 ม.ค.
วัดอินทรารามนอก  ต.เมืองใหม่  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม  75110
-
133.
วันที่ 1-10 ก.พ.ทุกปี
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ  ต.ธารทอง  อ.พาน  จ.เชียงราย  57250   (www.watthumpra.com)
053 -184 325
134.
วันที่ 1 ก.พ.
วัดป่าละหารทราย  (รจอ.)  ต.ละหารทราย  อ.ละหารทราย  จ.บุรีรัมย์  31170
09-9479977
135.
วันที่ 1 ก.พ.
วัดอินทรารามใน  ต.เหมืองใหม่  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม  75110
034-761888
136.
วันที่ 1 ก.พ.
วัดนาสาร  ต.นาสาร  อ.นาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี  84120
077-341092
137.
วันที่ 1 ก.พ.
วัดเวฬุวัน(ป่าไผ่) (จ.ต.)  ต.จันทึก  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  30130
01-1208244
138.
วันที่ 1 ก.พ.
วัดบ้านไพ  ต.ขามเฒ่า  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา  30160
01-7891196
139.
วันที่ 2 ก.พ.
วัดชีแวะ (จ.ต.)  ต.งิ้วราย  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  15000
09-8011360
140.
วันที่ 3 ก.พ.
วัดเจดีย์หอย  ต.บ่อเงิน  อ.ลาดลุมแก้ว  จ.ปทุมธานี  12140
02-5818347
141.
วันที่ 3 ก.พ.
วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม  ต.บ้านมุง  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก  65190
01-2722879
142.
วันที่ 7 ก.พ.
วัดพระพุทธบาทเขาพนม  ต.ท่าตูม  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์  32120
044-591160
143.
วันที่ 9 ก.พ.
สำนักสงฆ์เวฬุวัน  ต.เลิงใต้  อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม  44140
01-1173416
144.
วันที่ 10 ก.พ.
วัดประดับ  ต.ค่ายบางระจัน  อ.บางระจัน  จ.สิงห์บุรี  16150
036-535041
145.
วันที่ 11 ก.พ.
สำนักสงฆ์ต้นแซะ  ต.ปาดังเบซาร์  อ.สะเดา  จ.สงขลา  90240
-
146.
วันที่ 14 ก.พ.
วัดสุวรรณคีรี  (ควนมูสัง)  ต.จูปิง  รัฐเปอร์ลิส  ประเทศมาเลเซีย  0000
0076-40-9386678
147.
วันที่ 14 ก.พ.
วัดป่าโนนกุดหล่ม  ต.โพนเขวา  อ.เมือง  จ.ศรีษะเกษ  33000
09-5828999
148.
วันที่ 15 ก.พ.
วัดเกษวารีวิปัสสนา(ห้วยน้ำใส) ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
01-0423067
149.
วันที่ 15 ก.พ.
วัดอัมพวัน  ต.หินโคน  อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์  31130
09-8459782
150.
วันที่ 18 ก.พ.
วัดควนคลัง (คลังสิน)  ต.ทุ่งใหญ่  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช  80240
09-5944653
151.
วันที่ 18 ก.พ.
วัดเขาคมบาง  ต.หนองแหน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา  24120
-
152.
วันที่ 26 ก.พ.
วัดถ้ำเขาลักษณ์จันทร์  ต.ปากแพรก  อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบฯ 77170
032-699006
153.
วันที่ 27 ก.พ.
วัดกำแพงใต้  ต.บ้านสิงห์  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  70120
032-356150
154.
วันที่ 28 ก.พ.
วัดพระธาตุแสนคำฟู  ต.แม่เงิน  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  57150
053-660797
155.
วันที่ 28 ก.พ.
สำนักสงฆ์สีสปาวัน  (ธุดงค์)  ต.น้ำพอง  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น  40310
-
156.
วันที่ 1 มี.ค.
วัดสนามแย้  ต.สนามแย้  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี   70190
-
157.
วันที่ 20 ม.ค.
วัดสมเด็จดอยน้อย  ต.แม่สา  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  50180
053-298856
158.
วันที่ 1 มี.ค.
วัดไทรย์  ต.หัวเขา  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  72120
09-0045124
159.
วันที่ 1 มี.ค.
วัดทุ่งน้อย  ต.แหลมบัว  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม  73120
09-8200898
160.
วันที่ 1 มี.ค.
วัดอรัญคามวารี  ต.อรัญคามวารี  อ.เคียนซา  จ.สุราษฎร์ธานี  84260
06-2784496
161.
วันที่ 1 มี.ค.
วัดห้วยบง  ต.ห้วยบง  อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000
01-9474296
162.
วันที่ 3 มี.ค.
สำนักสงฆ์ตลิ่งสูง  ต.ทองหลาง  อ.ห้วยคต  จ.อุทัยธานี  61170
09-9591703
163.
วันที่ 3 มี.ค.
สำนักสงฆ์พฤกษาธรรมราม  ต.ถ้ำสิงขร  อ.คีรีรัฐนิคม  จ.สุราษฎร์ธานี     
09-2883826
164. 
วันที่ 3 มี.ค.
วัดบ้านผำ (จ.ต.)  ต.โคกก่อง  อ.สำโรง  จ.อุบลราชธานี  34360
01-6004283
165.  
วันที่ 3 มี.ค.
แม่ขรีประชาราม  ต.แม่ขรี  อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง  93160
01-7679501
166.
วันที่ 4 มี.ค.
วัดแก้วบัวบาน  ต.โพนสา  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย  43110
-
167.
วันที่ 5 มี.ค.
วัดเกาะดอนสวรรค์  ต.ท่าเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 
01-8714065
168.
วันที่ 5 มี.ค.
วัดสำโรงพลัน  ต.สำโรงพลัน  อ.ไพรบึง  จ.ศรีษะเกษ  33180
045-675068
169.
วันที่ 5 มี.ค.
วัดเขาบายศรี  ต.พลูตาหลวง  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20180 
01-8742488
170.
วันที่ 7 มี.ค.
วัดพระธาตุผาเงา (จ.อ.)  ต.เวียง  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  57150
053-777151-2
171.
วันที่ 9 มี.ค.
วัดสีระมัน (จ.ต.)  ต.เขาชะเมา  อ.แกลง  จ.ระยอง  21110
038-969024
172.
วันที่ 9 มี.ค.
วัดโคกดินแดง  ต.พุแค  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี  18000
-
173.
วันที่ 10 มี.ค.
วัดเตาขนมจีน  ต.วังทอง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000
-
174.
วันที่ 10 มี.ค.
วัดชูนวล  ต.โคกม่วง  อ.คลองหอยโข่ง  จ.สงขลา  90110 
074-2422061
175.
วันที่ 11 มี.ค.
วัดเขากรวด  ต.เกาะพลับพลา  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000
01-3986798
176.
วันที่ 12 มี.ค.
วัดประชาสามัคคี (จ.ต.)  ต.ตะคล้อ  อ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค์ 60220
056-357076
177.
วันที่ 12 มี.ค.
วัดพระธาตุดอยเวียง  ต.บ้านธิ  อ.บ้านธิ  จ.ลำพูน  51180
01-9509195
178.
วันที่ 13 มี.ค.
วัดราหุล  ต.พระงาม  อ.พรหมบุรี  จ.สิงห์บุรี  16120
01-4587662
179.
วันที่ 13 มี.ค.
ส.น.ป.ธ.พรหมประพาส  ต.หนองหญ้า  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  71000
09-2580533
180.
วันที่ 15 มี.ค.
วัดท่าไทร (จ.จ.)  ต.ทองท่าใหม่  อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฎร์ธานี  84290
077-273834
181.
วันที่ 17 มี.ค.
วัดเทพกุญชร  ต.ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีธรรมราช  80250
075-486621
182.
วันที่ 17 มี.ค.
สำนักสงฆ์ดอนปู่ตา  ต.บ้านเหล่าเมย  อ.ทรายมูล  จ.ยโสธร  35170
09-2248427
183.
วันที่ 17 มี.ค.
วัดหนองไฮ  ต.สระกรวด  อ.ศรีเทพ  จ.เพชรบูรณ์  67170
-
184.
วันที่ 18 มี.ค. 
วัดป่าบ้านม่วง  ต.ทุ่งใหญ่  อ.กันทรลักษณ์  จ.ศรีษะเกษ  33110 
01-4595133
185.
วันที่ 20 มี.ค.
วัดหนองกุลา  ต.หนองกุลา  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก  65140
01-4617427
186.
วันที่ 20 มี.ค.
วัดพนมพนาวาส  ต.คลองขุด  อ.บ้านโพธิ์  จ.ฉะเชิงเทรา  24140
038-587095
187.
วันที่ 20 มี.ค.
วัดสว่างทักษิณ (อาเยาะ)  ต.บัวโคก  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์  32120 
01-2893989
188.
วันที่ 20 มี.ค.
สำนักสงฆ์ดอนตูม  ต.บ้านค้อ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000
01-3690306
189.
วันที่ 20 มี.ค.
วัดหนองหม้อแกง (จ.ต.)  ต.ท่าช้าง  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  65150
01-2271071
190.
วันที่ 22 มี.ค.
วัดพรหมบุรี  ต.พรหมบุรี  อ.พรหมบุรี  จ.สิงห์บุรี  16120
-
191.
วันที่ 24 มี.ค.
วัดสวนป่าสมุนไพรพรหมยาน  ต.วังเย็น  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา  24140 
038-587095
192.
วันที่ 24 มี.ค.
วัดลำมหาชัย  ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา  24120
09-0922409
193.
วันที่ 24 มี.ค.
วัดอิฐวนาราม  ต.ทุ่ง  อ.ไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี  84110
01-6951416
194.
วันที่ 27 มี.ค.
วัดเขาช่องลม  ต.เขาคันทรง  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  20110
01-9475090
195.
วันที่ 28 มี.ค.
วัดวังโตก  ต.ตลิ่งชัน  อ.ด่านลานหอย  จ.สุโขทัย   64140
01-0442724
196.
วันที่ 30 มี.ค.
วัดอินทรารามนอก รุ่น 2  ต.เมืองใหม่  อ.อัพวา  จ.สมุทรสงคราม  75110
-
197.
วันที่ 1 เม.ย.
วัดราษฎร์ศรัทธา ก.ม.10  ต.พูลตาหลวง  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20180 
038-436858
198.
วันที่ 1 เม.ย.
วัดป่าสันติวิเวกธรรม  ต.หนองม่วง  อ.โคกสูง  จ.สระแก้ว  27120 
01-8175831
199.
วันที่ 1 เม.ย.
วัดเขาตะเกียบ  ต.หัวหิน  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77110
032-536060
200.
วันที่ 1 เม.ย.
วัดหนองหว้า  ต.ต้นคล้า  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา  30260
 01-0757527
ลำดับ
วันที่จัดงาน
สถานที่จัดงาน
โทรศัพท์
201.
วันที่ 1 เม.ย.
วัดถ้ำพระธรรมมาสน์ ต.ชมพู  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก  65190
-
202.
วันที่ 1 เม.ย.
วัดคลองสูง ต.ช่องแคบ  อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์  60140
-
203.
วันที่ 2 เม.ย.
วัดบ้านใหม่สามัคคี ต.ลำนารายณ์  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี  53130
-
204.
วันที่ 7 เม.ย.
วัดทุ่งเนินพะยอม ต.ป่าแฝก  อ.กงไกรลาส  จ.สุโขทัย  64170
055-625039
205.
วันที่ 16 เม.ย.
วัดสวนป่าพุทธธรรม ต.ประทาย  อ.ประทาย  จ.นครราชสีมา  30180
044-489046
206.
วันที่ 16 เม.ย.
วัดดอนใหม่ ต.ดอนใหม่  อ.คง  จ.นครราชสีมา  30260
01-0757527
207.
วันที่ 18 เม.ย.
วัดถ้ำสุมโน ต.บ้านนา  อ.ศรีครินทร์  จ.พัทลุง  93000
074-614324
208.
วันที่ 19 เม.ย.
วัดหนองพยอม (จ.ต.) ต.ชุมแสงสงคราม  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก  65240
01-9538058
209.
วันที่ 19 เม.ย.
วัดวังใหม่ ต.วังใหม่  อ.วังสมบูรณ์  จ.สระแก้ว  27210
037-517246
210.
วันที่ 19 เม.ย.
วัดสิริเทพกัญญา(ดอกบ้านแคน) ต.บ้านว่าน  อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย  43110
01-0494128
211.
วันที่ 20 เม.ย.
ส.น.หนองหญ้าปล้อง ต.บ้านไร่  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว  27120
086-1398474
212.
วันที่ 20 เม.ย.
วัดจอมทอง ต.จอมทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000
055-298343
213.
วันที่ 20 เม.ย.
วัดป่ายุบบุญราม ต.หนองไผ่แก้ว  อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี  20220 
038-292276
214.
วันที่ 20 เม.ย.
วัดสวนลำใย ต.เหมืองง่า  อ.เมือง  จ.ลำพูน  51000
053-511737
215.
วันที่ 20 เม.ย.
วัดใหม่ศรีสมบูรณ์(วัดสบู) ต.หนองกลับ  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย  64110
055-685309
216.
วันที่ 21 เม.ย.
วัดบ้านหัววัว ต.เสม็ด  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000
09-9481692
217.
วันที่ 22 เม.ย.
ที่พักสงฆ์นาป๋อง ต.พะวง (ควนหิน)  อ.เมือง  จ.สงขลา  91000
074-325128
218.
วันที่ 27 เม.ย.
วัดพานิชธรรมิการาม ต.หนองเต่า  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี  15110
01-2786595
219.
วันที่ 27 เม.ย.
ส.น.เมตตาธุดงสถาน ต.พังขว้างใต้  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000
042-743557
220.
วันที่ 29 เม.ย.
วัดคลองชุดเล็ก ต.แพรกนามแดง  อ.อัพวา  จ.สมุทรสงคราม  75110
01-4380093
221.
วันที่ 1 พ.ค.
วัดคลองแปล  (จ.ต.) ต.คอหงษ์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110
074-212150
222.
วันที่ 1 พ.ค.
วัดท่าช้าง ต.หนองปลาหมอ   อ.หนองแค  จ.สระบุรี  18140
036-336963
223.
วันที่ 1 พ.ค.
สำนักสงฆ์ดงโขง ต.หนองเหล่า  อ.ม่วงสามสิบ  จ.อุบลราชธานี  34140
045-489273
224.
วันที่ 2 พ.ค.
วัดสวนป่าสงบจิตร ต.ชุมพวง  อ.ชุมพวง  จ.นครราชสีมา  30270
01-9766345
225.
วันที่ 4 พ.ค.
วัดเครือเขาโค้ง ต.วังสำโรง  อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร  66120
01-8868424
226.
วันที่ 4 พ.ค.(ทุกปี)
วัดถ้ำทะเลทรัพย์ ต.ทะเลทรัพย์  อ.ประทิว  จ.ชุมพร  86160
093-7377729 , 080- 419-5556
227.
วันที่ 9 พ.ค.
วัดป่าเทพประทานพร ต.บ้านเชียง  อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี  41130
09-9431180
228.
วันที่ 9 พ.ค.
วัดไร่มะม่วง (ป่าดอนขุนห้วย) ต.ขุนห้วย  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี  76120
01-8569175
229.
วันที่ 10 พ.ค.
วัดขุมบ่อทรัพย์ ต.ปราณีต  อ.เขาสมิง  จ.ตราด  (09-2486590)
09-2037400
230.
วันที่ 10 พ.ค.
วัดกรับพ่วงใต้ ต.พรหมพิราม  อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก  65150
09-9603365
231.
วันที่ 12 พ.ค.
วัดเขาดินหนองแสง ต.เขาวงกต  อ.หางแมว  จ.จันทบุรี  22160
039-437536
232.
วันที่ 14 พ.ค.
วัดพระบาทหนองขาม ต.มะขาม  อ.มะขาม  จ.จันทบุรี  22150
039-437536
233.
วันที่ 15 พ.ค.
วัดบางนาจีนกลาง ต.บางขันแตก  อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  75000 
034-716083
234.
วันที่ 15 พ.ค.
วัดวิชิตดิตถาราม (จ.อ.) ต.ท่าชนะ  อ.ท่าชนะ  จ.สุราษฎร์ธานี  84170
077-381165
235.
วันที่ 15 พ.ค.
วัดถ้ำยอดทอง ต.ทุ่งหลวง  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี  70140
06-0267375
236.
วันที่ 22 พ.ค.
วัดหัวช้าง ต.ควนทอง  อ.ขนอม  จ.นครศรีธรรมราช  80180
01-9563190
237.
วันที่ 1 มิ.ย.
วัดตะเคียนทอง ต.ท่าประจะ  อ.ชะอวด  จ.นครศรีธรรมราช  80210
075-380490
238.
วันที่ 1 มิ.ย.
วัดดอยสวรรค์ (ดอยไก่เขี่ย) ต.วังแดง  อ.ตรอน  จ.อุตรดิตถ์  53140
01-6058685
239.
วันที่ 1 มิ.ย.
วัดแก้วตา ต.บางเพลิง  อ.บางประหัน  จ.อยุธยา  13220
-
240.
วันที่ 1 มิ.ย.
สำนักสงฆ์มฤคทายวัน ต.หลวงตาเอี่ยม  อ.วังจันทร์  จ.ระยอง  21210
07-0895021
241.
วันที่ 5 มิ.ย.
วัดตะคล้อวนาราม ต.ปุฝ้าย  อ.ประจันตคาม  จ.ปราจีนบุรี  25130
01-4284918
242.
วันที่ 5 มิ.ย.
วัดเนินสะอาด ต.เขาเพิ่ม  อ.บ้านนา  จ.นครนายก  26110
037-331198
243.
วันที่ 6 มิ.ย.
วัดหนองพวงเขาน้อย ต.โพธิ์กลาง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000
044-270532
244.
วันที่ 9 มิ.ย.
วัดหน้าวัว ต.เจ้าปลูก  อ.มหาราช  จ.อยุธยา  13150
01-8503911
245.
วันที่ 10 มิ.ย.
วัดบางยมอุดมธรรม (วัดสวะ) ต.เมืองบางยม  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย
055-687152
246.
วันที่ 10 มิ.ย.
วัดวังเย็น ต.วังเย็น  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  71000
01-1947903
247.
วันที่ 11 มิ.ย.
วัดป่าจุฬามณี (อ่างซับเหล็ก) ต.โคกตูม  อ.เมือง  จ.ลพบุรี  15210
01-9919131
248.
วันที่ 14 มิ.ย.
วัดโพธาราม (จ.ต.) ต.หนองเหียง  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20140
01-9438776
249.
วันที่ 14 มิ.ย. 
วัดศรีมณีไพร ต.ลำมะโกด  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62000
09-8868372
250.
วันที่ 17 มิ.ย.
วัดเทพกุญชร ต.ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีธรรมราช  80150
-
251.
วันที่ 19 มิ.ย.
วัดมาติการาม ต.ห้วยกรด  อ.สรรคบุรี  จ.ชัยนาท  17140
056-438100
252.
วันที่ 21 มิ.ย.
วัดศรีสวัสดิ์ ต.ด่านชแรบ  อ.ศรีสวัสดิ์  จ.กาญจนบุรี  71250 
034-597006
253.
วันที่ 21 มิ.ย.
วัดวิโรจนาราม ต.ปากหมาก  อ.ไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี  84110
-
254.
วันที่ 21 มิ.ย.
วัดเสาธงทอง ต.บางมัญ  อ.เมือง  จ.สิงห์บุรี  16000
-
255.
วันที่ 21 มิ.ย.
วัดซับลำไย ต.หัวลำ  อ.ท่าหลวง  จ.ลพบุรี  15230
-
256.
วันที่ 21 มิ.ย.
วัดเขาโบสถ์ ต.ทับหม่า  อ.เมือง  จ.ระยอง  21000
038-663058
257.
วันที่ 23 มิ.ย. 
วัดอู่สำเภาทอง (หกหลุม) ต.หนองจิก  อ.คีรีมาศ  จ.สุโขทัย  64160
01-4616928
258.
วันที่ 24 มิ.ย.
วัดป่าหลักร้อย  (จ.ต.) ต.โนนไทย  อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา  30220
044-381476
259.
วันที่ 25 มิ.ย.
วัดป่าพรหมยาน  รุ่น 2 ต.วังน้ำเย็น  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา  24190
06-0704242
260.
วันที่ 1 ก.ค.
วัดน้ำตกวังก้านเหลือง ต.ท่าดินดำ  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี  15130
09-2248427
261.
วันที่ 10 ก.ค. 
วัดป่าบ้านผือ ต.รัตนบุรี  อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์  32130 
044-599148
262.
ก่อนเข้าพรรษา 13 วัน
วัดเขาขวาง ต.เขาขวาง  อ.ตากฟ้า  จ.นครสวรรค์  60190
-
263.
ก่อนเข้าพรรษา 15 วัน
วัดพระนอน (บึงลูกนก) ต.เขาคิริส  อ.พรานกระต่าย  จ.กำแพงเพชร
09-562259
264.
ก่อนเข้าพรรษา 15 วัน
วัดชัยศรีคณาราม (จ.ต.) ต.หนองน้ำใส  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  30140
07-2390107
265.
ก่อนเข้าพรรษา 15 วัน
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ต.ธารทอง  อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย  57250
053-666829
266.
ก่อนเข้าพรรษา 15 วัน
วัดดอยเขาน้อย ต.สวนเขื่อน  อ.เมือง  จ.แพร่  54000
06-1146215
267.
ก่อนเข้าพรรษา 15 วัน
วัดศรีคีรีคงคาราม (น้ำด้วน) ต.เมืองบางขลัง  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย
055-660956
268.
ก่อนเข้าพรรษา 15 วัน
วัดบางแก้ว (จ.ต.) ต.บางแก้ว  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000
038-856382
269.
ก่อนเข้าพรรษา 15 วัน
ส.น.คอแหลมบำเพ็ญพรต ต.ห้วยแย้  อ.หนองบัวระเหว  จ.ชัยภูมิ
01-0626049
270.
ก่อนเข้าพรรษา 18 วัน
วัดหนองหม้อแกง (จ.ต.) ต.ชุมแสงสงคราม  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก
01-9538058
271.
ก่อนเข้าพรรษา 19 วัน
วัดฉิมพิภพ ต.โรงช้าง  อ.เมือง  จ.พิจิตร  66000
056-655267
272.
ก่อนเข้าพรรษา 25 วัน
วัดกอบแกบ ต.นาสาร  อ.นาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี  84120
-
273.
แรม 3 ค่ำ เดือน 11
วัดราหุล ต.พระงาม  อ.พรหมบุรี  จ.สิงห์บุรี  16120
036-598731
274.
แรม 3 ค่ำ เดือน 11 
วัดไพรวัน (บ้านตลุง) ต.ไพรขลา  อ.ชุมพรบุรี  จ.สุรินทร์  32190 
09-0176808
275.
แรม 4 ค่ำ เดือน 11
วัดบุษยะบรรพต (เขาต้นงิ้ว) ต.หัวหิน  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77110
032-513371
276.
แรม 5 ค่ำ เดือน 11
วัดสระมรกต ต.โคกไทย  อ.ศรีมโหสถ  จ.ปราจีนบุรี  25190
037-276084
277.
แรม 5 ค่ำ เดือน 11
วัดบ่อพลับ ต.เนินกว่าง  อ.โกรกพระ  จ.นครสวรรค์  60170
056-297197
278.
แรม 6 ค่ำ เดือน 11
วัดโพธิ์ทอง (ช้างเผือก) ต.สระพานหิน  อ.วัดสิงห์  จ.ชัยนาท  17120
09-2202941
279.
แรม 8 ค่ำ เดือน 11
วัดภูพานด่านสาวคอยวนาราม ต.นาแก  อ.นาแก  จ.นครพนม  48130 
01-5584809
280.
แรม 9 ค่ำ เดือน 11
วัดฟากบึง ต.นาอิน  อ.พิชัย  จ.อุตรดิตถ์  53120
01-8863248
281.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12
วัดสกุลปักษี ต.ท่าเสด็จ  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  72230
035-423027
282.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12
วัดดอยเขาน้อย ต.สวนเขื่อน  อ.เมือง  จ.แพร่  54000
06-1146215
283.
ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12
วัดดงเสือเหลือง ต.ดงเสือเหลือง  อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร  66190
056-689041
284.
ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12 
วัดธรรมรังสี ต.หนองวัลย์เปรียง  อ.กุยบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77150
032-688864
285.
ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12
ที่พักสงฆ์ป่าหนองชุม ต.โคกนาโก  อ.ป่าติ้ว  จ.ยโสธร  35150
01-5798143
286.
แรม 6 ค่ำ เดือน 12
วัดโพธิ์บางคล้า ต.บางคล้า  อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา  24110
-
287.
แรม 7 ค่ำ เดือน 12
วัดชายเคืองวนาราม ต.เกาะขนุน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา 24120
01-6510668
288.
แรม 8 ค่ำ เดือน 12
วัดชุมแสงวนาราม ต.หมอนนาง  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20140
038-293558
289.
แรม 8 ค่ำ เดือน 12
วัดน้ำบ่อหลวง (รับพรรษา 3) ต.สันกลาง  อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่  50120
053-835156
290.
แรม 8 ค่ำ เดือน 12
สำนักวิปัสสนาขันทอง ต.หนองปลิง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร 62000
-
291.
แรม 8 ค่ำ เดือน 12
วัดหนองบัว ต.หนองบัว  อ.หนองบัว  จ.นครสวรรค์  60110
06-2125518
292.
แรม 9 ค่ำ เดือน 12 
วัดคลองตากวา ต.ชาดคง  อ.แกลง  จ.ระยอง  21110
038-638806
293.
แรม 9 ค่ำ เดือน 12
วัดวังคัน (จ.ต.) ต.วังคัน  อ.ด่านช้าง  จ.สุพรรณบุรี  72180
01-5277003
294.
แรม 10 ค่ำ เดือน 12
วัดป่าศุภนิมิต ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  44000
043-721120
295.
แรม 14 ค่ำ เดือน 12
วัดหมอนไม้ (จ.อ.) ต.ป่าเซา  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  53000
055-412269
296.
ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 1
วัดสาวชะโงก (จ.ต.) ต.บางสวน  อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา  24110
038-515034
297.
ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 1
วัดดอนชะเอม ต.ดอนชะเอม  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี  72120
07-1624725
298.
ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 1
วัดสุทธิวารี (น้ำใส) (จ.ต.) ต.ท่าช้าง  อ.เมือง  จ.จันทบุรี  22000
039-313700
299.
แรม 1 ค่ำ เดือน 1 
วัดทองพุ่มพวง (รุ่นทั่วไป) ต.เมือง  อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000
036-221778
300.
แรม 1 ค่ำ เดือน 1
วัดเขาพระ ต.แก่งคอย  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี  18110 
-
ลำดับ
วันที่จัดงาน
สถานที่จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์
301.
แรม 5 ค่ำ เดือน 1
วัดช่องแสมสาร  ต.พลูตาหลวง  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  20180
-
302.
แรม 10 ค่ำ เดือน 1
วัดเกตุมวดี  ต.บางโทรัด  อ.มหาชัย  จ.สมุทรสาคร  74000
-
303.
ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 2
วัดใหม่บางคล้า  ต.บางสวน  อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา  24110
09-5418155
304.
ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 2 
วัดป่าฤกษ์อุดม  ต.โนนงาม  อ.ปทุมราชวงศา  จ.อำนาจเจริญ  37110
09-0186397
305.
แรม 1 ค่ำ เดือน 2
วัดปากคลองมะขามเฒ่า  ต.มะขามเฒ่า  อ.วัดสิงห์  จ.ชัยนาท  17120
056-461010
306.
แรม 2 ค่ำ เดือน 2
วัดถ้ำสิงห์โตทอง  ต.ปากช่อง  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150
032-261501-3
307.
แรม 2 ค่ำ เดือน 2
วัดลำนารายณ์  ต.ลำนารายณ์  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี  15130
01-3033495
308.
แรม 3 ค่ำ เดือน 2
วัดศรีอุทุมพร  ต.หนองกรด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60240
056-286027
309.
แรม 4 ค่ำ เดือน 2
วัดดอยกู่ไก่แก้ว  ต.ห้วยก่ำ  อ.จุน  จ.พะเยา  56150
054-420117
310.
แรม 7 ค่ำ เดือน 2
วัดใหม่คำวัน  ต.ดงป่าคำ  อ.เมือง  จ.พิจิตร  66170
09-8585843
311.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3
วัดสันติวนาราม (ร.จอ.)  ต.ท่ามะเขือ  อ.คลองขลุง  จ.กำแพงเพชร 62120
055-781238
312.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3
วัดวังแดง  ต.สามง่าม  อ.สามง่าม  จ.พิจิตร  66140
056-665416
313.
ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3
วัดถ้ำผาจม ต.เวียงพางคำ  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย  57130
-
314.
ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3
วัดอัมพวัน  ต.หินโคน  อ.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์  31130
01-9994853
315.
วันแรม 3 ค่ำ เดือน 3
ของทุกปี
วัดเกาะสมอ (จ.ต.)  ต.หัวหว้า  อ.ศรีมหาโพธิ์  จ.ปราจีนบุรี  25140
037-408400
316.
ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3
วัดใหม่ศรีสุข  ต.หนองตะไก้  อ.หนองบุญนาก  จ.นครราชสีมา  30410
01-6527544
317.
ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3
วัดเกตุมวดี  ต.บางโทรัด  อ.มหาชัย  จ.สมุทรสาคร  74000
-
318.
ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3
วัดศิริรัตน์วนาราม  ต.ท่าข้าม  อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  67150
056-767101
319.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3
วัดทรัพย์เกษตรนอก  ต.บึงสามพัน  อ.บึงสามพัน  จ.เพชรบูรณ์  67160
056-561557
320.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3
วัดหนองบัวลอย (ร.จอ.)  ต.โคกมั่งงอย  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ  36140
044-848258
321.
ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3
วัดบางปืน (จ.ต.)  ต.นางตะเคียน  อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  75000
043-749009
322.
ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3
วัดท่าช้าง  ต.นาพรุ  อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช  80000
01-9793342
323.
ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 3
วัดสันธาตุ  ต.โยนก  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  57150
07-1830663
324.
ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3
วัดหอไกร (จ.ต.) มีซุ้ม  ต.หอไกร  อ.บางมูลนาก  จ.พิจิตร  66120
-
325.
ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3
วัดลำดวนสุริยวาส  ต.พันดอน  อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี  41110
042-200046
326.
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
วัดพระพุทธบาทไพศาลี  ต.สำโรงชัย  อ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค์ 60220
09-9595510
327.
แรม 1 ค่ำ เดือน 3
วัดเขากลิ้ง  ต.แก่งกระจาน  อ.แก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี  76170
01-1950405
328.
แรม 2 ค่ำ เดือน 3
วัดรางวัลย์เก่า  ต.ลาดบัวขาว  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110
034-639160
329.
แรม 3 ค่ำ เดือน 3
วัดผานกเค้า  ต.ผานกเค้า  อ.ภูกระดึง  จ.เลย  42180
09-5874586
330.
แรม 3 ค่ำ เดือน 3
วัดปอแดง  ต.สะแกราช  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา  30150
01-2222841
331.
แรม 3 ค่ำ เดือน 3
วัดภูพานด่านสาวคอยวนาราม  ต.นาแก  อ.นาแก  จ.นครพนม  48130
01-5584809
332.
แรม 4 ค่ำ เดือน 3
วัดพระธาตุท้าวแสนปม  ต.ไตรตรึง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  62160
01-4054260
333.
แรม 4 ค่ำ เดือน 3
วัดสระแท่น  ต.นาดี  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี  25220
037-401169
334.
แรม 5 ค่ำ เดือน 3
วัดโพธิ์ประทับช้าง (จ.ต.)  ต.โพธิ์ประทับช้าง  อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร
056-689281
335.
แรม 5 ค่ำ เดือน 3
วัดทุ่งริ้น  ต.สาคร  อ.ท่าแพ  จ.สตูล  91150
09-2991228
336.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4
วัดแม่ขรีประชาราม  ต.แม่ขรี  อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง  93160
09-7328923
337.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4
วัดสุคนธาวาส (จ.ต.) ต.พรุพี  ต.นาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี  84270
077-267026
338.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4
วัดหนองทะเล (จ.ต.)  ต.ดงขี้เหล็ก  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี  25000
037-406131
339.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4
วัดคมบาง  ต.พลิ้ว  อ.เมือง  จ.จันทบุรี  22000
039-549709
340.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4
วัดจระเข้หิน  ต.จระเข้หิน  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา  30250
044-448787
341.
ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 4
วัดแสงสุริยราม (ร.จอ.)  ต.วังชะโอน  อ.บึงสามัคคี  จ.กำแพงเพชร 62210
01-9711454
342.
ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 4
วัดพระฝางสวางขบุรี  ต.ผาจุก  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์  53000
-
343.
แรม 2 ค่ำ เดือน 4
วัดตะคลองหัน  ต.บ้านกง  อ.หนองเรื่อ  จ.ขอนแก่น  40240
01-4715558
344.
แรม 7 ค่ำ เดือน 4
วัดป่าพฤกษ์  ต.บ้านแหลม  อ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี  72150
01-6954450
345.
ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6
วัดเขาหินซ้อน  ต.เขาหินซ้อน  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา  24120
038-854226
346.
แรม 3 ค่ำ เดือน 6
วัดหนองไผ่ล้อม  ต.กุดตุ้ม  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000
01-0668776
347.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7
วัดสกุลปักษี  (รุ่น 1)  ต.ท่าเสด็จ  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  72000
035-423027
348.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7
วัดทองพุ่มพวง (รับพรรษา 5)  ต.ปากเพรียว  อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000
036-211136
349.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7
วัดถ้ำสุมโน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พัทลุง  93000
074 - 605 - 493
350.
หลังวิสาขบูชา 1 วัน
วัดสีระมัน (จ.ต.)  ต.กิ่งเขาชะเมา  อ.แกลง  จ.ระยอง  21110
09-8003308
351.
หลังวิสาขบูชา 3 วัน
วัดหนองไผ่ล้อม  ต.กุดตุ้ม  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000
01-0668776
352.
หลังวิสาขบูชา 7 วัน
วัดหนองตากยา  ต.หนองตากยา  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  71000
034-644109
353.
แรม 1 ค่ำ เดือน 7
วัดสามชุก (จ.ต.)  ต.สามชุก  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี  72130
035-571791
354.
แรม 1 ค่ำ เดือน 7
วัดเกตุคีรี  ต.กลางแดด  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์  60000
056-324949
355.
แรม 8 ค่ำ เดือน 7
วัดหนองพวงเขาน้อย  ต.โพธิ์กลาง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000
044-293030
356.
แรม 12 ค่ำ เดือน 7
วัดภูพานด่านสาวคอยวนาราม  ต.นาแก  อ.นาแก  จ.นครพนม  48130
01-5584809
357.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8
วัดป่าสันติธรรมนาเวง  ต.ท่าเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000
06-2261128
358.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8
วัดดอยเขาน้อย  ต.สวนเขื่อน  อ.เมือง  จ.แพร่  54000
06-1146215
359.
ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8
วัดศรีคีรีคงคาราม (น้ำด้วน)  ต.เมืองขลัง  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย  24000
055-660956
360.
ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8 
วัดโพธิ์ทอง (ช้างเผือก)  ต.สะพานหิน  อ.วัดสิงห์  จ.ชัยนาท  62130
09-2202941
361.
จัดปริวาสตลอดปี
วัดบางกระ  ต.หนองนา  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000 (แก้ไข ย้ายไปจัดที่วัดหนองปลวก จ.กาญจนบุรี โทร 087-1527794,087-6971399 พระอาจารย์สมวงค์)
087-1527794
087-6971399
362.
จัดปริวาสตลอดปี
วัดบ้านป่าเหนือ  ต.แก่งคอย  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี  18110
036-306198
363.
จัดปริวาสตลอดปี
วัดชากสมอ (สุขใจดี)  ต.ชากสมอ  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  21000
038-214671
364.
จัดปริวาสตลอดปี 
วัดสวนสวรรค์  ต.หนองม่วง  อ.หนองม่วง  จ.ลพบุรี  15170
-
365.
จัดปริวาสตลอดปี
วัดดอนดึง  ต.ดอนดึง  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี  15110
07-0515338
366.
จัดปริวาสตลอดปี
ออกอัพภาน ให้ทุก 15 ค่ำของเดือน
วัดป่าทุ่งแฝก  ต.กบินทร์บุรี  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี  25000
 08-9935-2030
367.
16 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
วัดต้นสน ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
035-611905
368.
14 - 24 ม.ค.
วัดเทพสถิต ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
044-313898
369.
19 ถึง 29 เม.ย.
สำนักปฏิบัติธรรมพุทธจาริก(บ้านห้วยเตง) ม.6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
01-0792273
370.
1-10 ธันวาคม
บนยอดเขานาคเกิด เข้าซอยยอดเสน่ห์ ระยะทาง ๖ ก.ม. ตำบลกระรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร.081-8918327 หรือพระอาจารย์ สกิต ปสนฺโน
โทร.801-0919429, 087-0829858
โทร.081-8918327
หรือพระอาจารย์ สกิต ปสนฺโน
โทร.801-0919429, 087-0829858
371.
วันที่1-10 มีนาคมของทุกปี
(ถวายค่ารถ)

สำนักสงฆ์พระธาตุศรีสุมังคค์ ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว เริ่มงาน วันที่๑-๑๐ มีนาคมของทุกปี  (ถวายค่ารถ)  ติดต่อสอบถามราย ละเอียดที่ พระสมวงษ์ กนฺตวณฺโณ 086-1547709  

(เพิ่มใหม่โดย webmaster)

372.
    วันที่ 1-10 ธันวาคมของทุกปี

 วันที่ 1-10 ธันวาคมของทุกปี วัดหนองแหน ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 ติดต่อสอบถาม พระครูสุทธิสารวิบูลเจ้าอาวาสวัดหนองแหน 08-1947-9257 พระทรงยศ ฐิตปญฺโญ เลขาเจ้าอาวาส 08-6827-4926 (เพิ่มใหม่โดย webmaster)

373.

ครั้งที่ ๑ ของทุกปี
ตรงกับวัน ขึ้น ๔ค่ำเดือน ๓ ของทุกปี

ครั้งที่ ๒ ของทุกปี
ก่อนเข้าพรรษา ๑๕ วัน ตรงกับวันขึ้น ๑ เดือน ๘

 วัดกกเต๊น ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ติดต่อสอบถาม โทร. 087-845-3234  พระอธิการ บุญเลิศ สุทฺธาโส

  (เพิ่มใหม่โดย webmaster)

374

จัดทุกปีในวัน แรม10ค่ำ เดือ12 *หรือหลังสอบสนามหลวงนักธรรมโทเอก 5 วันครับ

วัดธรรมาภิมุข(ไร่ป่า) อ.เมือง จ.ตราด จัดทุกปีในวัน แรม10ค่ำ เดือ12 *หรือหลังสอบสนามหลวงนักธรรมโทเอก 5 วันครับ สถานต้นไม้ร่มรื่นกันเอง บิณฑบาตในวัดครับ(เพิ่มใหม่โดย webmaster รบกวนขอเบอร์โทรติดต่อด้วยนะครับเผื่อมีพระคุณท่านสนใจหรือสงสัยครับ)

375

วันที่ ๑๐ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ของทุกปี

วัดพระธาตุสบแสด ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140  โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่ พระครูพิพัฒน์กิจสุนทร โทร..084-9356499, 063-1959359 (เพิ่มใหม่โดย webmaster)

376

งานเข้าอยู่ปริวาสกรรมประจำปีวันที่9-19เดือนธันวาคม(จัดทุกปี )

วัดป่าเมตตาธรรม ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา (มีรถรับส่งโทรสอบถามราละเอียดได้ที่เบอร์  091-519-9561   พระอธิการบุญช่วง  เตชธมโม  (อ.เอี่ยม)

377

กำหนดการหลังออกพรรษา5 วันของทุกปี  (จัดมา 20 กว่าปี)

วัดเขาบ่อกวางทอง ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง ชลบุรี 20270 พระครูไพศาลสารคุณ 081-6630218 เจ้าอาวาส ขอเดี่ยว สวดเดี่ยว บิณฑบาตรในวัด ครับ

378

ระหว่างวันที่ 15-24 มิถุนายน ของทุกปี (ก่อนเข้าพรรษา) และะหว่างวันที่ 20-29 มกราคม ของทุกปี   และในวันที่ 28 มกราคม ของทุกปี เวลา 19.09 น. มีพิธีสวดนพเคราะห์ต่อชะตา เสริมบารมี (รูปแบบ 2+5)

ที่พักสงฆ์หนองคู หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สอบถามทางโทรศัพท์ 089-965-0183(พระอาจารย์ถวิล เตชวโร)

ความคิดเห็น

 1. 1
  webmaster
  webmaster webmaster@watnongsakae.com 10/10/2011 19:54
  หากต้องการให้แก้ไขการเปลี่ยนแปลงการจัดงานก็ขอให้ลงไว้ที่นี่นะครับ....webmaster
 2. 2
  Phathi.com@gmail.com 13/10/2011 22:31
  วัดป่าอุทยาน(หนองผึ้ง)จัดวันที่ 20 มกราคม ทุกปี ไม่ใช่วันที่ 17 มกราคมนะขอรับ                                                     ...............Pra Narn เด้อ
 3. 3
  26/10/2011 06:24
  วัดสิทธาราม ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260 จัดปริวาสทุกปีครับ
  ขอกราบอราธนานิมนตฺ์ พระภิษุสามเณร และ ขอเชิญสาธุชนทั้งหลาย 0810680896
 4. 4
  แจ้งข่าวครับวัดป่าหนองชม ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จัดปริวาสกรรมวันที่29ตลาคมถึง8พ.ย 54เชิญร่วมได้ครับอนโมทนา

  เชิญร่วมเข้าปริวาสกรรม วัดป่าหนองชม ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่29 ตลาคมถึง8 พ.ย 54 อนโมทนาครับ 0801571หก57

 5. 5
  พระทรงยศ
  พระทรงยศ chukkit@gmail.com 26/11/2011 18:25
  วันที่ 1-10 ธันวาคมของทุกปี วัดหนองแหน ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 ติดต่อสอบถาม พระครูสุทธิสารวิบูลเจ้าอาวาสวัดหนองแหน 08-1947-9257 พระทรงยศ ฐิตปญฺโญ เลขาเจ้าอาวาส08-6827-4926
 6. 6
  02/01/2012 20:27
  <strong><span style="background-color: #ff6600; color: #333300; font-size: 18px;">กำหนดการอยู่ปริวาสกรรม </span><br /><span style="font-size: 14px;">วัดกกเต๊น ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี</span></strong><br /><br /><span style="font-size: 14px;"><strong>ครั้งที่ ๑ ของทุกปี</strong></span><br /><span style="font-size: 14px;"><strong>ตรงกับวัน ขึ้น ๔ค่ำเดือน ๓ ของทุกปี</strong></span><br /><br /><br /><span style="font-size: 14px;"><strong>ครั้งที่ ๒ ของทุกปี</strong></span><br /><span style="font-size: 14px;"><strong>ก่อนเข้าพรรษา ๑๕ วัน ตรงกับวันขึ้น ๑ เดือน ๘</strong></span><br /><br /><br /><span style="font-size: 14px;"><strong>ติดต่อสอบถาม</strong></span><br /><span style="font-size: 14px;"><strong>โทร. 087-845-3234</strong></span><br /><br /><br /><span style="font-size: 14px;"><strong>พระอธิการ บุญเลิศ สุทฺธาโส</strong></span>
 7. 7
  02/01/2012 20:27
  <strong><span style="background-color: #ff6600; color: #333300; font-size: 18px;">กำหนดการอยู่ปริวาสกรรม </span><br /><span style="font-size: 14px;">วัดกกเต๊น ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี</span></strong><br /><br /><span style="font-size: 14px;"><strong>ครั้งที่ ๑ ของทุกปี</strong></span><br /><span style="font-size: 14px;"><strong>ตรงกับวัน ขึ้น ๔ค่ำเดือน ๓ ของทุกปี</strong></span><br /><br /><br /><span style="font-size: 14px;"><strong>ครั้งที่ ๒ ของทุกปี</strong></span><br /><span style="font-size: 14px;"><strong>ก่อนเข้าพรรษา ๑๕ วัน ตรงกับวันขึ้น ๑ เดือน ๘</strong></span><br /><br /><br /><span style="font-size: 14px;"><strong>ติดต่อสอบถาม</strong></span><br /><span style="font-size: 14px;"><strong>โทร. 087-845-3234</strong></span><br /><br /><br /><span style="font-size: 14px;"><strong>พระอธิการ บุญเลิศ สุทฺธาโส</strong></span>
 8. 8
  02/01/2012 20:27
  <strong><span style="background-color: #ff6600; color: #333300; font-size: 18px;">กำหนดการอยู่ปริวาสกรรม </span><br /><span style="font-size: 14px;">วัดกกเต๊น ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี</span></strong><br /><br /><span style="font-size: 14px;"><strong>ครั้งที่ ๑ ของทุกปี</strong></span><br /><span style="font-size: 14px;"><strong>ตรงกับวัน ขึ้น ๔ค่ำเดือน ๓ ของทุกปี</strong></span><br /><br /><br /><span style="font-size: 14px;"><strong>ครั้งที่ ๒ ของทุกปี</strong></span><br /><span style="font-size: 14px;"><strong>ก่อนเข้าพรรษา ๑๕ วัน ตรงกับวันขึ้น ๑ เดือน ๘</strong></span><br /><br /><br /><span style="font-size: 14px;"><strong>ติดต่อสอบถาม</strong></span><br /><span style="font-size: 14px;"><strong>โทร. 087-845-3234</strong></span><br /><br /><br /><span style="font-size: 14px;"><strong>พระอธิการ บุญเลิศ สุทฺธาโส</strong></span>
 9. 9
  02/01/2012 20:32

  กำหนดการอยู่ปริวาสกรรม
  วัดกกเต๊น ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี


  ครั้งที่ ๑ ของทุกปี
  ตรงกับวัน ขึ้น ๔ค่ำเดือน ๓ ของทุกปี  ครั้งที่ ๒ ของทุกปี
  ก่อนเข้าพรรษา ๑๕ วัน ตรงกับวันขึ้น ๑ เดือน ๘  ติดต่อสอบถาม
  โทร. 087-845-3234  พระอธิการ บุญเลิศ สุทฺธาโส

 10. 10
  29/06/2012 22:17

  ขอความกรุณาท่านผู้จัดทำปฏิทินปริวาสกรรมทั่วไทยให้ช่วยลง   งานปริวาสกรรมให้กระผมด้วยครับคือที่  สำนักสงฆ์พระธาตุศรีสุมังคค์  ต.ศาลาลำดวน  อ.เมือง  จ.สระแก้ว  ๒๗๐๐๐  ผมจัดมา  ๒  ปีแล้วและจะจัดตลอดไป  เริ่มงาน  วันที่  ๑-๑๐  มีนาคมของทุกปีครับ  ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่  พระสมวงษ์  กนฺตวณฺโณ  ๐๘๖-๑๕๔๗๗๐๙  ได้ทุกวันครับ

 1  2  3 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view