สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คาถาบูชาพระมหากัจจายนะ

คำบูชาพระสังกัจจายน์

นะโม ๓ จบ

กัจจานะจะมหาเถโร พุทโธ พุทธานัง พุทธะตัง พุทธัญจะ พุทธะสุภา สิตัง
พุทธะตังสะมะนุปปัตโต พุทธะโชตัง นะมามิหัง ปิโยเทวะ มะนุสสานัง
ปิโยพรหม นะมุตตะโม ปิโยนาคะ สุปันนานัง ปิยินทะริยัง นะมามิหัง
สัพเพชะนา พะหูชะนา ปุริโสชะนา อิถีชะนา ราชาภาคินิ จิตตัง อาคัจฉาหิ ปิยังมะมะ ฯ

หรือ


นโม ๓ จบ

ธัมมะจักกัง ประทังสุตะวา พุชฌิตะวา อัตตังปะทัง สันติเก อะระหาโลเก โลกานังหิตะการะณา
ภันตาตันเต กัจจายะนะ นามะ ตีสุโลเกสุ ปากะโต พรหมะปุตโต มะหาเถโร
อะระโห เชฏฐโกมุนี นัตถิเถโร สะโมอินทะคันธัพพา อะสุราเทวะ สักโก พรหมาภิปูชิโต
นะโมพุทธัสสะ กัจจายะนะมะหา เถรัสสะ นะโมธัมมัสสะ กัจจายะนะหาเถรัสสะ
นะโมสังฆัสสะ กัจจายะนะมะหาเถรัสสะ สุขาสุขะวะรังธัมมัง ธัมมะจักกัง ปะวะรัง นิฎฐิตัง ฯ

หมายเหตุ......สิ่งใดก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยบุญกุศลที่ได้เคยสร้าง
สมมาทั้งเก่าและใหม่มั่นสร้างกรรมดีเอาไว้.......
แล้วกุศลผลบุญจะส่งผลให้ท่านสมหวังในสิ่งที่ท่านปรารถนาเอง.....
และเช่นกันหากท่านไม่สร้างบุญสร้างกุศลไว้เป็น
เสบียงให้ตัวของท่านแล้วไซร้....ให้ท่านมีวัตถุมงคล....
ดีขนาดไหนก็ช่วยท่านไม่ได้หรอก.......สาธุ
view