สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คาถาบูชาพระสีวลี

คาถาบูชาพระสิวลี

สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะปูชิโต โสระโห
ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา
สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห
ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา
สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ภะวันตุ เมฯ*วันอาทิตย์*
@ ฉิมพะลี จะ มหานามัง
สัพพะลาภัง ภะวิสสะติ
เถรัสสานุภาเวนะ สะทา
โหนติ ปิยัง มะมะ @
ท่อง 6 จบ
**วันจันทร์**

@ ยัง ยัง ปุริโสวา อิตถีวา
ทูเรหิวา สะมีเปหิวา
เถรัสสานุภาเวนะ สะทา
โหนติ ปิยัง มะ มะ @
ท่อง 15 จบ
***วันอังคาร***

@ ฉิมพะลี จะ มหาเถโร
โสระโห ปัจจะยาทิมหิ
เชยยะลาโภ มหาลาโภ
สัพพะลาภา ภะวันตุ สัพพะทา @
ท่อง 8 จบ
****วันพุธ****

@ ทิตติตถะภะเวราชา
ปิยาจะ คะระตุเม เย
สารัตติ นิรันตะรัง
สัพพะสุขาวะหา @
ท่อง 17 จบ
*****วันพฤหัสบดี*****

@ ฉิมพะลี จะ มหาเถโร
ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห
ปัจจะยาทิมหิ อะหัง
วันทามิ สัพพะทา @
ท่อง 19 จบ
******วันศุกร์******

@ ฉิมพะลี จะ มหาเถโร
เทวะตานะนะ ระปูชิโต โสระโห
ปัจจะยาทิมหิ มหาลาภัง
กะโรนตุ เม ลาเภนะ
อุตตะโม โหติ
สัพพะลาภะ ภะวันตุ สัพพะทา @
ท่อง 21 จบ
*******วันเสาร์*******

@ ฉิมพะลี จะ มหานามัง อินทาพรหมา จะปูชิตัง
สัพพะลาภัง ปะสิทธิ เม
เภรัสสานุภาเวนะ สะทา
สุขี ปิยัง มะมะ @
ท่อง 10 จบ

ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดผลหรือจะสำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า.....บุญกุศล.....สาธุ
view